هزینه و قیمت پیاده سازی و ترجمه‎ی فایل‌های صوتی به متنی


تعرفه‌ی پیاده سازی و تایپ صوت فارسی
تعرفه‌ی پیاده سازی و تایپ صوت انگلیسی
تعرفه‌ی ترجمه صوت انگلیسی به فارسی
تعرفه‌ی پیاده سازی و تایپ صوت عربی
تعرفه‌ی ترجمه صوت عربی به فارسی