مزیت‌های ویژه و رایگان (که در صورت درخواست مشتری رایگان انجام می‌شود)

1- لهجه در پیاده سازی حذف می‌شود. (کلماتی نظیر میشه/میشود - باشه/باشد - میکنه - میکند و...) [مگر در جاییکه اقتضاء کند - به تشخیص تایپیست]
2- حذف زوائد کلام (با دقت کم) مانند «اِ، خدمت شما عرض کنم که، که، در کشورِ، ببخشید، کشور ایران در قاره آسیا هست». تبدیل بشود به: «خدمت شما عرض کنم که کشور ایران در قاره آسیا است».
3- اعراب گذاری و منبع یابی آیات قرآن موجود در صوت [در هر فایل صوتی تا حداکثر 3 آیه رایگان است]
4- قرار دادن نقطه، علامت سوالیه، ویرگول و پاراگراف بندی بر حسب تشخیص تایپیست (با دقت کم)
5- استفاده از نیم‌فاصله [بر حسب تشخیص تایپیست]
6- دریافت فایل صوتی نمونه و پیاده سازی 5 دقیقه جهت تأمین نظرات مشتری.
7- ارائه فایل PDF همراه با DOCX در تحویل به مشتری.
8- اگر پس از تحویل فایل به مشتری، مورد یا مواردی - از موراد ذکر شده - انجام نشده بود، مشتری حق دارد اعتراض کند تا به صورت رایگان تغییرات انجام نشده، انجام گردد و عدم اعتراض مشتری به منزله تأیید کارکرد است.


مزیت‌های حرفه‌ای و غیر رایگان (که در صورت درخواست مشتری انجام می‌شود)


1- باز نگری صوت جهت غلط یابی.
2- حذف زوائد کلام (با دقت زیاد) مانند «اِ، خدمت شما عرض کنم که، که، در کشورِ، ببخشید، کشور ایران در قاره آسیا هست». تبدیل بشود به: «کشور ایران در قاره آسیا است».
3- تبدیل نحوه بیان نوشته از ادبیات گفتاری به ادبیات نوشتاری که لازمه‌ی این موضوع فهم کلام و نگارش جدید یا تغییر مطلب است به طوری که نحوه‌ی بیان مطلب مناسب برای چاپ باشد.
4- اعراب گذاری و منبع یابی آیات قرآن موجود در صوت به صورت کامل
5- اعراب گذاری و منبع یابی روایات موجود در صوت به صورت کامل [در صورتیکه اعراب و منابع روایی با جستجوی اینترنتی یافت شود]
6- قرار دادن نقطه، علامت سوالیه، ویرگول و پاراگراف بندی بر حسب تشخیص و سواد تایپیست (با دقت زیاد)


هر یک از این موارد حرفه‌ای افزایش هزینه را به همراه خواهد داشت که جهت اطلاع از مقدار هزینه افزایشی آن، ضمن تعیین نوع محاسبه، تماس بگیرید.


نکته:
1- «تایپ 74» از هیچ‌گونه نرم افزارهای تبدیلی استفاده نمی‎کند.
2- قسمت‌هایی از صوت که قابل فهم برای تایپیست نباشد یا از صحت آن شک داشته باشد، مشخص خواهد شد.