1- سازمان بهزیستی کشور / مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد، سازمان بهزیستی کل کشور / مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی / طرح کشوری ارزیابی سریع و پاسخ به رفتارهای پرخطر و اچ آی وی در کودکان خیابانی 1395
2- جمال قمری، نویسنده و سخنران حرفه اى jamalghamari.com
3- بنیاد خیریه آلاء. ala.org.ir/fa

نظرات مشتریان

خب من به شخصه از دقت . تیزبینی و حوصله و منظم بودن تون بسیار راضی,بودم و کار استان کرمانشاه خیلی,عقب بود و شما رو درست و به موقع انتخاب کردن، در غیر این صورت کار به نتیجه مورد نظر نمی رسید. و از این بابت از شما متشکریم
"آقای فرجی ناظر طرح سازمان بهزیستی از کرمانشاه"

سرعت عمل بالا و صداقت در عملکرد شما قابل توجه است.
"جمال قمرى، نویسنده و سخنران حرفه اى"