قیمت پیاده سازی صوت بر اساس ساعت: هر ساعت 25 هزار تومان

این قیمت پایه است و مربوط به سخنرانی‌های واضح، با کیفیت و رسا می‎باشد مانند سخنرانی‌های رهبری و خطبه‌های نماز جمعه؛ لذا این قیمت به ثابت نبوده و برای نوع سفارش شما ممکن است هزینه در حد 5 الی 15 هزار برای سفارش شما صعود داشته باشد (برای اطلاع از هزینه دقیق آن از بخش تماس، نمونه‌ای بفرستید)

هزینه‌ای درج شده برحسب مدت زمان فایل صوتی هست نه مدت زمان پیاده سازی