وب‌گاه خدماتی «تایپ 74» در سال 1395 توسط «میرزا محمد علی سجاد فاطمی موحد» ایجاد شد از آن زمان تاکنون پروژه‌های مختلف علمی، مصاحبه‌ها، کلاس‌های درس، صورتجلسه‌ها، پادکست‎ها، کتابهای صوتی و ... تایپ و پیاده سازی صورت گرفته است.

در این مدت فعالیت توانستیم تجربیات و مهارت خاصی را به‎دست بیاوریم و از آن در فرایند تبدیل صوت به متن استفاده کنیم.