مجموعه سخنرانی های آرمان های امام علی علیه السلام توسط عارف بالله علامه تابش (ره) از فیلم به متن پیاده سازی شده است.

برای دانلود فیلم یا صوت و مشاهده متن پیاده شده‌ی آن به لینک زیر مراجعه کنید.

http://montazar110.com/speech/imam-ali-ideals


ارائه 2 دقیقه پیاده‌سازی فایل شما به‌عنوان نمونه کار رایگان صورت می‌گیرد تا کیفیت و دقت کاری ما را مشاهده کنید

(جهت ارسال فایل و دریافت نمونه پیاده‌سازی، تماس بگیرید)

online