مجموعه سخنرانی های آرمان های امام علی علیه السلام توسط عارف بالله علامه تابش (ره) از فیلم به متن پیاده سازی شده است.

برای دانلود فیلم یا صوت و مشاهده متن پیاده شده‌ی آن به لینک زیر مراجعه کنید.

http://montazar110.com/speech/imam-ali-ideals4 حالت برای پیاده سازی صوت ارائه میدهیم:

1- پیاده‌سازی عینی محاوره‌ای
2- پیاده‌سازی عینی - ویرایش شده
3- پیاد‌سازی رسمی - عینی
4- پیاده‌سازی رسمی ویرایش شده

نمونه کار 108 ثانیه کار ما را در از اینجا دانلود کنید


در صورت تمایل شما 2 دقیقه پیاده‌سازی فایل شما به‌عنوان نمونه کار رایگان صورت می‌گیرد تا کیفیت و دقت کاری ما را قبل از سفارش مشاهده کنید

(جهت ارسال فایل و دریافت نمونه پیاده‌سازی، تماس بگیرید)


online

soroush

etiaa

etiaa

igap

etiaa

etiaa